In 2003 heeft het toenmalige college van B&W van de gemeente Tilburg een raadsvoorstel ingediend: “Op 23 september 2002 heeft het College ingestemd met het Ontwikkelingsplan Overhoeken Berkel-Enschot. Hierin worden de randvoorwaarden geformuleerd waarbinnen de ontwikkeling en realisatie van de 5 Overhoeken kan plaatsvinden. Op basis van dit ontwikkelingsplan is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de Overhoeken als entiteit. Dit
stedenbouwkundig plan zal vervolgens per Overhoek worden uitgewerkt in zogenaamde verkavelingsplannen….” en iets verderop in het voorstel als een van de Overhoeken: ” Koningsoord: 320 geclusterde woningen (inclusief abdij), evenwichtig verdeeld over de categorieën goedkope huur, dure huur, goedkope koop, middeldure koop en dure koop, 2,4 hectare (bruto) winkelcentrum (winkels, woningen, dienstverlening), 2,5 hectare (bruto) reservering voor
zorg, kunst en cultuur (abdij), 5.000 m2 reservering voor HOV halte, 2,5 hectare begraafplaats.”

Na vele jaren voorbereiding en een bouwcrisis is de renovatie van het klooster in 2016 ter hand genomen. Dit staat nu bekend als “Ons Koningsoord”, een initiatief van Roozen Van Hoppe Groep, en is ondertussen volledig gerealiseerd en in gebruik genomen. Een historische weergave van het klooster is hier terug te vinden.

In 2018 is Heijmans gestart met de bouw van het winkelcentrum en de deelgebieden Dorpshart en Mariënkroon. In 2019 is een deel van de woningen opgeleverd en bewoond.

GAP2 heeft in opdracht van Tilia BV in het deelgebied 6A drie bouwblokken ontwikkeld. Een bouwblok van 44 appartementen (bouwblok Noon), 5 grondgebonden woningen (bouwblok Vespers) en 24 appartementen (bouwblok Completen). De architect is Thomas Architecten. De verwachting is dat in oktober 2019 de omgevingsvergunningen worden aangevraagd en in het eerste kwartaal 2020 door de gemeente worden afgegeven. In september 2019 worden de terreinen bouwrijp gemaakt. De verkoop van de bouwblokken zullen naar verwachting ook in oktober 2019 worden opgestart. Hiervoor verwijzen wij naar de afzonderlijke projectwebsites waar dan de actuele stand van zaken vermeld worden.